-2488Gün -23Saat -47Dakika -48Saniye

Önemli Tarihler

* Bildiri sistemi kapanmıştır.
* Fotoğraf sergisi için fotoğraflar en geç 2 Ekim 2015 tarihine kadar Türk Hematoloji Derneği Ankara ofisine gönderilmelidir.

22 Ekim 2015
GÜNÇAĞ DİNÇOL SALONU GÜNGÖR NİŞLİ SALONU SÖZLÜ SUNU A SALONU SÖZLÜ SUNU B
SALONU
SÖZLÜ SUNU C SALONU SÖZLÜ SUNU D SALONU SÖZLÜ SUNU E SALONU
TÜRKBA OTURUMU SÖZLÜ SUNU 1 OTURUMU

İnfeksiyon ve
Destek Tedaviler
& Pediatrik
Akut Lösemiler

SÖZLÜ SUNU 2 OTURUMU

Hematopoetik Kök Hücre Nakli ve Yüksek Doz Tedaviler & Kemik İliği Yetersizliği ve Miyelodisplastik Sendromlar & Kırmızı Hücre Fizyolojisi ve Bozuklukları

 

SÖZLÜ SUNU 3 OTURUMU

Hematopoetik Kök Hücre
Nakli ve Yüksek
Doz Tedaviler&
Transfüzyon Tıbbi
/ Aferez / Hücre İşlenmesi

SÖZLÜ SUNU 4 OTURUMU

Erişkin Akut Lösemiler

SÖZLÜ SUNU 5 OTURUMU

Multiple Miyelom ve
Plazma Hücre
Hastalıkları&
Yaşam Kalitesi
/ Etik / Hukuk / Sosyal İçerikler

SÖZLÜ SUNU 5 OTURUMU

Deneysel Hematoloji
Gen Tedavisi
Rejeneratif Tıp
Hücresel Tedaviler

Oturum Başkanları:

Ahmet Muzaffer Demir (Trakya Üniversitesi, Edirne)

Akif Yeşilipek (Medical Park Hastanesi, Antalya)

 

Oturum Başkanları:Sami Kartı (Yeditepe
Üniversitesi , İstanbul)Özcan Bör (Osmangazi
Üniversitesi, Eskişehir)
Oturum
Başkanları:

 • Emine Güçhan Alanoğlu (Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta)
 • Emin Kaya (İnönü Üniversitesi, Malatya)
Oturum Başkanları:Sema Anak (Medipol
Üniversite Hastanesi, İstanbul)Mahmut Töbü (Ege Üniversitesi, İzmir)
Oturum Başkanları:Oral Nevruz (GATA, Ankara)

Ahmet Öztürk (Acıbadem
Hastanaesi, İstanbul)

Oturum Başkanları:Yıldız Aydın (İstanbul
Üniversitesi, İstanbul)Aynur Uğur Bilgin (Koru Hastanesi, Ankara)
Oturum Başkanları:Adalet Meral Güneş (Uludağ
Üniversitesi, Bursa)Harika Okutan (Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara)
Konuşmacılar:

 • Sevcan Mercan (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
 • Pelin Kardaş Karacaoğlu (Başkent Üniversitesi, Ankara)
 • Güray Saydam (Ege Üniversitesi, İzmir)
 • Özcan Erel (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara)
Konuşmacılar:

 • Elif Gülsüm Ümit (Trakya Üniversite, Edirne)
 • Birgül Öneç (Düzce Üniversitesi, Düzce)
 • Gönül Aydoğan (Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi, İstanbul)
 • Uğur Demirsoy (Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli)
 • Gülşen Arslan Atay (Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir)
 • Aziz Polat (Pamukkale Üniversitesi, Denizli)
Konuşmacılar:

 • Erden Atilla (Ankara Üniversitesi, Ankara)
 • Orhan Kemal Yücel (Akdeniz Üniversitesi, Antalya)
 • Tuba Hilkay Karapınar (Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul)
 • Zeynep Karakaş (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
 • Ali Güngör (Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Ankara)
  Zeynep Karakaş (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
Konuşmacılar:

 • Safiye Koçulu (Istanbul Bilim Üniversitesi, İstanbul)
 • Dilek Gürlek Gökçebay (Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Ankara)
 • İdil Yenicesu (Gazi Üniversitesi, Ankara)
 • İbrahim Eker (Gülhane
  Askeri Tıp Akademisi, Ankara)
 • İbrahim Eker (Gülhane
  Askeri Tıp Akademisi, Ankara)
 • Emine Güçhan Alanoğlu
  (Süleyman Demirel
  Üniversitesi, Isparta)
Konuşmacılar:

 • Sezgin Etgül (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)
 • Zehra Narlı Özdemir (Ankara Üniversitesi, Ankara)
 • Ümit Yavuz Malkan (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)
 • Ali Zahit Bolaman (Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın)
 • Sezgin Etgül (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)
 • Murat Çınarsoy (Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Şanlıurfa)
Konuşmacılar:

 • Deniz Gören Şahin (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir)
 • Sami Aydoğan (Erciyes Üniversitesi, Kayseri)
 • Burcu Yücel (Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon)
 • Nergiz Erkut (Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Trabzon)
 • Berna Ateşağaoğlu (Ankara Üniversitesi, Ankara)
 • Turan Bayhan (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)
Konuşmacılar:

 • Özden Hatırnaz Ng (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
 • Kıymet Aksoy (Çukurova Üniversitesi, Adana)
 • Erdal Karaöz (Liv Hospital, İstanbul)
 • Ercüment Ovalı (Acıbadem Labmed Sağlık Hizmetleri, İstanbul)
 • Pınar Ataca (Ankara Üniversitesi, Ankara)
 • Ayşe Birekul (Erciyes Üniversitesi, Kayseri)

 

24 Ekim 2015
GÜNÇAĞ DİNÇOL SALONU GÜNGÖR NİŞLİ
SALONU
SÖZLÜ SUNU A
SALONU
SÖZLÜ SUNU B
SALONU
SÖZLÜ SUNU C
SALONU
SÖZLÜ SUNU D SALONU SÖZLÜ SUNU E SALONU
TÜRKBA OTURUMU SÖZLÜ SUNU 7 OTURUMU

Deneysel Hematoloji / Gen Tedavisi / Rejeneratif Tıp / Hücresel Tedaviler &
Hematolojik Malignitelerde Sitogenetik ve Moleküler Biyoloji / İmmunofenotipleme & Yaşam Kalitesi / Etik / Hukuk / Sosyal İçerikler

SÖZLÜ SUNU 8 OTURUMU

Kronik Lenfositer Lösemi ve Kronik Lenfoproliferatif Hastalıklar &
Lenfomalar / Araştırmalar / Transplant Dışı Tedaviler/Biyolojisi

SÖZLÜ SUNU 9 OTURUMU

Kronik Lenfositer Lösemi ve Kronik Lenfoproliferatif Hastalıklar
& Lenfomalar / Araştırmalar / Transplant Dışı Tedaviler/Biyolojisi

SÖZLÜ SUNU 10 OTURUMU

Hematopoetik Kök Hücre Nakli ve Yüksek Doz Tedaviler & Miyeloproliferatif Hastalıklar ve Kronik Miyelositer Lösemi

SÖZLÜ SUNU 11 OTURUMU

Hematopoez/ Sitotokinler
/ Büyüme Faktörleri,
Reseptörleri / İlaç Farmakolojisi / Apopitoz
& Koagülasyon ve Fibrinoliz Bozuklukları
& Trombosit Bozuklukları
/ Tromboz ve Antitrombotik Tedavi

 

SÖZLÜ SUNU 12 OTURUMU

Hematopoetik Kök Hücre Nakli ve Yüksek Doz Tedaviler

 

Oturum Başkanları:

 • Rauf Haznedar (Gazi Üniversitesi, Ankara)
 • Nejat Akar (Tobb Etü Hastanesi, Ankara)
Oturum Başkanları:

 • Uğur Özbek (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
 • Alev Akyol Erikçi (Gaziosmanpaşa Hastanesi, İstanbul)
Oturum Başkanları:

 • Şeniz Öngören (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
 • Gürhan Kadıköylü
  (Özel Kent Hastanesi, İzmir)
Oturum Başkanları:

 • Münci Yağcı (Gazi Üniversitesi, Ankara)
 • İmdat Dilek
  (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara)
Oturum Başkanları:

 • Burhan Turgut ( Trakya Üniversitesi, Edirne)
 • Düzgün Özatlı
  (On dokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun)
Oturum Başkanları:

 • Bülent Zülfikar (İstanbul
  Üniversitesi, İstanbul)
 • Reyhan Diz Küçükkaya (İstanbul Bilim Üniversitesi, İstanbul)
Oturum Başkanları:

 • Savaş Kansoy (Ege Üniversitesi, İzmir)
 • Ali Ünal (Erciyes Üniversitesi, Kayseri)
Konuşmacılar:

 • Kaan Kavaklı (Ege Üniversitesi, İzmir)
 • Ahmet Emre Eşkazan (İstanbul Üniversitesi, İstanbubl)
 • Adalet Meral Güneş (Uludağ Üniversitesi, Bursa)
 • Demet Çekdemir (Anadolu Sağlık Merkezi, Kocaeli)
Konuşmacılar:

 • Deniz Gören Şahin (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir)
 • Handan Sevim (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)
 • Müge Sayitoğlu (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
 • Sedat Özdemir (Ufuk Üniversitesi, Ankara)
 • Metin Yusuf Gelmez (İstanbul Üniversitesi, İstanbubl)
 • Yusuf Şapuk (Trakya Üniversitesi, Edirne)
Konuşmacılar:

 • Dilek Keskin (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
 • Atakan Tekinalp (Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi,Sivas)
 • Ömür Gökmen Sevindik (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)
 • Erman Öztürk (Koç Üniversitesi, İstanbul)
 • Sevgi IŞIK (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir)
 • Muhammet Maden (Trakya Üniversitesi, Edirne)
Konuşmacılar:

 • Gültekin Pekcan (Ankara Üniversitesi , Ankara)
 • Işıl Erdoğan Özünal (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
 • Ercan Çınar (Çukurova Üniversitesi, Adana)
 • Nurgül Özgür Yurttaş (İstanbul Üniversitesi, İstanbubl)
 • Erdem Hilmi Gözden (Uludağ Üniversitesi, Bursa)
 • Berna Ateşağaoğlu (Ankara Üniversitesi, Ankara)
Konuşmacılar:

 • Gülsün Karasu (Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul)
 • Hilal Hekimoğlu (Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü)
 • Ayfer Gedük (Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli)
 • Deniz Gören Şahin (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir)
 • Elif Birtaş Ateşoğlu (Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli)
 • İldeniz Uslu (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
 • Konuşmacılar:
 • İbrahim Eker (Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Ankara)
 • Hatice Terzi (Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sivas)
 • Serdar ŞAHİN (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
 • Begüm Şirin Koç (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
 • Didem Torun Özkan (Okan Üniversitesi, İstanbul)
 • Deniz Gören Şahin (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir)
Konuşmacılar:

 • Selin Berk (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
 • Dilek Gürlek Gökçebay (Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Ankara)
 • Demet Çekdemir (Anadolu Sağlık Merkezi, Kocaeli)
 • Serap Aksoylar (Ege Universitesi, Izmir)
 • Erden Atilla (Ankara Üniversitesi, Ankara)
 • Dilek Gürlek Gökçebay (Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Ankara)