-2489Gün -1Saat -4Dakika -41Saniye

Önemli Tarihler

* Bildiri sistemi kapanmıştır.
* Fotoğraf sergisi için fotoğraflar en geç 2 Ekim 2015 tarihine kadar Türk Hematoloji Derneği Ankara ofisine gönderilmelidir.

22 Ekim 2015
Immunohematoloji Bilimsel
Alt Komite
Multipl Miyelom
Bilimsel Alt Komite
Kronik Miyelositer Lösemi ve Kronik Miyeloproliferatif
Neoplaziler Bilimsel Alt Komite
Hematopatoloji
Bilimsel Alt Komite
Transfüzyon Tıbbı-Kan Bankacılığı ve Hemaferez Bilimsel Alt Komite Laboratuvar Standartları
Bilimsel Alt Komite
Kök Hücre Biyolojisi ve Araştırmaları Bilimsel Alt Komite
23 Ekim 2015
Hemofili Bilimsel
Alt Komite
Moleküler Hematoloji ve Sitogenetik Bilimsel Alt Komite Kök Hücre Nakli
Bilimsel Alt Komite
Lenfoma Bilimsel
Alt Komite
Akut Lösemiler Bilimsel Alt Komite Hematolojide Enfeksiyonlar ve Destek Tedavileri Bilimsel Alt Komite Kemik İliği Yetersizliği Bilimsel Alt Komite
24 Ekim 2015
  • Eritrosit Hastalıkları ve Hemoglobin Bilimsel A.K.