-2489Gün -1Saat -31Dakika -21Saniye

Önemli Tarihler

* Bildiri sistemi kapanmıştır.
* Fotoğraf sergisi için fotoğraflar en geç 2 Ekim 2015 tarihine kadar Türk Hematoloji Derneği Ankara ofisine gönderilmelidir.
24 EKİM 2015 CUMARTESİ
SAAT GÜNÇAĞ DİNÇOL SALONU GÜNGÖR NİŞLİ SALONU UZMANINA DANIŞ SALONU (AKDENİZ)
07:15 – 08:15    UZMANINA DANIŞ

KLL’li Hastam Var, Nasıl Tedavi Edelim?

* Mehmet Ali Özcan (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)

08:30
10:00
DOUBLE HİT LENFOMA  (08:30 – 09:30)

Oturum Başkanları: Muhit Özcan (Ankara Üniversitesi, Ankara), Ayşegül Üner (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)

 • Hematopatolog Gözüyle: Işınsu Kuzu (Ankara Üniversitesi, Ankara)
 • Klinisyen Gözüyle: Burhan Ferhanoğlu (Koç Üniversitesi, İstanbul)
IMMÜNOHEMATOLOJİ

Oturum Başkanları: Osman İlhan (Ankara Üniversitesi, Ankara), Fatma Gümrük (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)

 

 • NK Hücre Biyolojisi ve KIR’lar: Günnur Deniz (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
 • Hematolojik Hastalıklarda İmmünoterapi: Muhlis Cem Ar (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
 • Kimerik Antijen T Hücre Tedavisi: Önder Arslan (Ankara Üniversitesi, Ankara)
10:00
10:30
KAHVE ARASI
10:30
11:30
UYDU SEMPOZYUM      indir

 

The role of Lenalidomide use until disease progression : Myeloma never gives up-so do we!

Oturum Başkanı: Meral Beksaç (Ankara Üniversitesi, Ankara)

 • Understanding Multiple Myeloma Pathogenesis: Evangelos Terpos (University of Athens, Greece)
 • How to Achieve Maximum Benefit with Lenalidomide in rrMM Patients?: Olga Meltem Akay (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir)
KALITSAL HEMATOLOJİK HASTALIKLAR

Oturum Başkanları: Yurdanur Kılınç (Çukurova Üniversitesi, Adana), Tiraje Celkan (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)

 

 • Çocuk ve Erişkinde Konjenital Diseritropoetik Anemi: Birol Baytan (Uludağ Üniversitesi, Bursa)
 • Kalıtsal Trombotik Trombositopenik Purpura/Hemolitik Üremik Sendrom: Namık Yaşar Özbek (S.B. Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara)
 • Kalıtsal Lökosit Fonksiyon Bozuklukları: Deniz Yılmaz Karapınar (Ege Üniversitesi, İzmir)
11:30
11:45
ARA
11:45
12:45
KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ: FİZYOPATOLOJİSİ VE TEDAVİDE GÜNCEL GELİŞMELER

Oturum Başkanı: Burhan Ferhanoğlu (Koç Üniversitesi, İstanbul), Nükhet Tüzüner (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)

 • Yeni Bilgiler Işığında Kronik Lenfositik Lösemi Fizyopatolojisi: Mükerrem Safalı (Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Ankara)
 • Kronik Lenfositik Lösemi Tedavisinde Güncel Gelişmeler: Fatih Demirkan (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)
12:45
14:00
ÖĞLE YEMEĞİ UZMANINA DANIŞ

(12:45 – 13:45)

 

14:00
15:30
 SÖZLÜ SUNU A OTURUMLARI (TÜRKBA, Sözlü Sunu 7,8, 9, 10, 11, 12 Oturumları) 
15:30
16:00
KAHVE ARASI
16:00
17:30
DESTEK TEDAVİLER

Oturum Başkanları: Mustafa Çetiner (Koç Üniversitesi, İstanbul), Zeynep Karakaş (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)

 

 • Hematolojide Komorbidite Skorlarının Kullanımı ve Önemi: İrfan Yavaşoğlu (Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın)
 • Febril Nötropeni 2015: Antifungal Kullanımı
  Değişiyor mu? : Hamdi Akan (Ankara Üniversitesi, Ankara)
 • Habis Hematolojik Hastalıklarda Antiviral Tedavi: Ne Zaman?: Ali İrfan Emre Tekgündüz (Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara)
AKILCI İLAÇ

Oturum Başkanları: Ayhan Dönmez (Ege Üniversitesi, İzmir), Erol Erduran (Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon)

 

 • Demir Eksikliği Tedavisi 2015: Serap Karaman (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
 • Hematolojik Hastalıklarda Interavenöz Immünglobilin Kullanımı: Ozan Salim (Akdeniz Üniversitesi, Antalya)
 • Mukozit Önleme ve Tedavi Protokolleri: Selami Koçak Toprak (Ankara Üniversitesi, Ankara)
21:00 ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ GELENEKSEL ÖDÜL
TÖRENİ ve DİNLETİ