-2489Gün -1Saat 00Dakika -17Saniye

Önemli Tarihler

* Bildiri sistemi kapanmıştır.
* Fotoğraf sergisi için fotoğraflar en geç 2 Ekim 2015 tarihine kadar Türk Hematoloji Derneği Ankara ofisine gönderilmelidir.
23 EKİM 2015 CUMA
SAAT GÜNÇAĞ DİNÇOL SALONU  GÜNGÖR NİŞLİ SALONU
07:30
08:30
UZMANINA DANIŞ  

Anti-CD20 Monoklonal Antikorların Bugünü ve Geleceği

Oturum Başkanı: Güray Saydam (Ege Üniversitesi, İzmir)

Konuşmacı: Mehmet Yılmaz (Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep)

 

09:00
10:30
International Society for Laboratory Hematology Education Session – I

Scientific Chairs: Ahmet Muzaffer Demir (Trakya University, Edirne), Catherine Hayward (McMaster University, Ontario, Canada)

 • Laboratory Approaches to Anemia: Giuseppe d’Onofrio (Catholic University of Sacred Hearth, Rome, Italy)
 • Efficient Work up of Hemoglobinopathies: Cornelis L. Harteveld (Laboratory for Diagnostic Genome Analysis, Leiden, The Netherlands)
 • Overview of Laboratory Testing of Coagulation: Catherine Hayward (McMaster University, Ontario, Canada)
10:30
11:00
KAHVE ARASI
11:00
12:30
International Society for Laboratory Hematology Education Session – II

Scientific Chair: Türkan Patıroğlu (Erciyes University, Kayseri), Catherine Hayward (McMaster University, Ontario, Canada)

 • Overview of Laboratory Testing for Platelet Disorders: Catherine Hayward (McMaster University, Ontario, Canada)
 • Molecular Testing for Chronic Myeloproliferative Neoplasms: Anthony Bench (Cambridge University, United Kingdom)
 • Laboratory Diagnosis of Gammopathies: Niels van de Donk (University Medical Center Utrecht, Utrecht, The Netherlands)
12:30
14:00
UZMANINA DANIŞ  

Gaucher Hastalığı ve Tanısal Algoritması

Oturum Başkanı: Mehmet Sönmez (Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon)

Konuşmacı: Mustafa Nuri Yenerel (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)

(12:45 – 13:45)

ÖĞLE YEMEĞİ
14:00
15:30
European Hematology Association Education Session – I

Scientific Chair: Hale Ören (Dokuz Eylül University, İzmir) , Christine Chomienne (Hospital Saint Louis, Paris, France)

 • Interferon and Eradication of Myeloproliferative Neoplasms: Christine Chomienne (Hospital Saint Louis, Paris, France)
 • What Did We Learn from CALR Mutations: Heinz Gisslinger (Klinik für Innere Medizin,Vienna, Austria)
15:30
16:00
KAHVE ARASI
16:00
17:30
European Hematology Association Education Session – II

Scientific Chair: Mutlu Arat (Istanbul Bilim University, Istanbul), Christine Chomienne (Hospital Saint Louis, Paris, France)

 • Determination of New Prognostic and Predictive Biomarkers in Acute Lymphoblastic Leukemia: Anthony Moorman (Newcastle University, Newcastle, United Kingdom)
 • Coagulation and Non-Coagulation Effects of Thrombin: Henri Spronk (Maastricht University, Maastricht, The Netherland)
 

 

17:30
17:45
ARA
17:45
19:15
 

AKUT LÖSEMİ

Oturum Başkanları: Ali Keskin (Pamukkale Üniversitesi, Denizli), Nazan Sarper (Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli)

 

 • Çocukluk Çağı  Akut Miyeloblastik Lösemide  Güncel Durum: Gül Nihal Özdemir (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
 • Yaşlı  Akut Miyeloblastik Lösemide Güncel Durum: Sema Karakuş (Başkent Üniversitesi, Ankara)
 • Akut Promiyelositik Lösemide Güncel Tedaviler: Meltem Aylı (Ufuk Üniversitesi, Ankara)
20:30 22:00  BİLİMSEL ALT KOMİTE TOPLANTILARI
Hemofili Bilimsel Alt Komite  Moleküler Hematoloji ve Sitogenetik Bilimsel Alt Komite Kök Hücre Nakli Bilimsel Alt Komite

 

Lenfoma Bilimsel Alt Komite

 

Akut Lösemiler Bilimsel Alt Komite

 

Hematolojide Enfeksiyonlar ve Destek Tedavileri Bilimsel Alt Komite

 

Kemik İliği Yetersizliği Bilimsel Alt Komite Eritrosit Hastalıkları ve Hemoglobin Bilimsel Alt Komite