-2489Gün 00Saat -28Dakika -9Saniye

Önemli Tarihler

* Bildiri sistemi kapanmıştır.
* Fotoğraf sergisi için fotoğraflar en geç 2 Ekim 2015 tarihine kadar Türk Hematoloji Derneği Ankara ofisine gönderilmelidir.
22 EKİM 2015 PERŞEMBE
SAAT GÜNÇAĞ DİNÇOL SALONU GÜNGÖR NİŞLİ SALONU UZMANINA DANIŞ SALONU (AKDENİZ)
07:45
08:45
 

UZMANINA DANIŞ indir

MTE: Immun Trombositopeninin Evrimi: Eltrombopag Güncel Sonuçlar ve Gelecek Perspektifi

Konuşmacı: Cafer Adıgüzel (Medical Park Göztepe Hastanesi, İstanbul)

09:00
10:00
UYDU SEMPOZYUM

Yüksek Riskli Miyelodisplastik Sendrom

Oturum Başkanı: Mustafa Çetiner (Koç Üniversitesi, İstanbul)

Konuşmacı: Aristoteles Giagounidis (St. John’s Hospital in Duisburg, Düsseldorf, Germany)

10:00
10:30
KAHVE ARASI
10:30
11:30
UYDU SEMPOZYUM

Demir Birikimi Görülen Hastalarda Yönetim Stratejileri

Oturum Başkanı: Emin Kaya (İnönü Üniversitesi, Malatya)

  • Demir Birikimi Patogenezi ve Labil Plazma Demiri: Serdar Şıvgın (Erciyes Üniversitesi, Kayseri)
  • Biyokimyasal Parametrelerin Radyolojik Değerlendirilmesi: Tuncay Hazırolan (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)
  • Klinikte Deferasirox Tedavisi Yönetimi ve Hematolojik Yanıtı Değerlendirme: İhsan Karadoğan (Medstar Antalya Hastanesi, Antalya)
11:30
11:45
ARA
11:45
12:45
TROMBOZDA AZ KONUŞULANLAR

Oturum Başkanları: Ümran Çalışkan (Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya), Zafer Başlar (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)

  • Hemolizin Trombotik Komplikasyonları: Fizyopatoloji: Yahya Büyükaşık (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)
  • Intraabdominal Tromboz: Fizyopatoloji ve Tedavi Yaklaşımları: Mustafa Yenerel (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
12:45
14:00
ÖĞLE YEMEĞİ  

UZMANINA DANIŞ

(12:45 – 13:45)

 

14:00
15:00
UYDU SEMPOZYUM P

Çocukluktan Erişkinliğe Hemofili Yönetimi Bir Hemofiliğin, Bir Şampiyonun Hikayesi: Hayata Pedal Çevirmek

  • Cem Ar (İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi)
  •  Can Balkan (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi)
15:00
15:30
KAHVE ARASI
15:30
16:30
UYDU SEMPOZYUM indir

Hematolojik Hastalarda IFI Profilaksisine Multidisipliner Yaklaşım

Oturum Başkanları: Fahir Özkalemkaş (Uludağ Üniversitesi, Bursa)

  • IFI Yönetiminde Profilaksinin Yeri?: Mehmet Ali Özcan (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)
  • Profilaksi Yaparken Nelere Dikkat Edilmeli?: Esin Şenol (Gazi Üniversitesi, Ankara)
16:30
18:00
SÖZLÜ SUNU A OTURUMLARI (TÜRKBA, Sözlü Sunu 1,2, 3, 4, 5, 6 Oturumları)
18:15
19:15
SÖZLÜ SUNU B OTURUMLARI (E-Poster Plazma 6, 7, 8, 9, 10 Oturumları)
20:30 22:00 BİLİMSEL ALT KOMİTE TOPLANTILARI
Immunohematoloji

Bilimsel Alt Komite

Multipl Miyelom
Bilimsel Alt Komite
Kronik Miyelositer Lösemi ve Kronik Miyeloproliferatif
Neoplaziler Bilimsel Alt Komite
Hematopatoloji
Bilimsel Alt Komite
Transfüzyon Tıbbı-Kan
Bankacılığı ve Hemaferez Bilimsel Alt Komite
Laboratuvar Standartları
Bilimsel Alt Komite
Kök Hücre Biyolojisi ve
Araştırmaları Bilimsel Alt Komite