-2446Gün -15Saat -2Dakika -30Saniye

Önemli Tarihler

* Bildiri sistemi kapanmıştır.
* Fotoğraf sergisi için fotoğraflar en geç 2 Ekim 2015 tarihine kadar Türk Hematoloji Derneği Ankara ofisine gönderilmelidir.
21 EKİM 2015 ÇARŞAMBA
SAAT GÜNÇAĞ DİNÇOL SALONU GÜNGÖR NİŞLİ SALONU UZMANINA DANIŞ SALONU (AKDENİZ) 
07:45 08:45    FMC Logo

UZMANINA  DANIŞ 

Improved cGvHD/Relapse-Free Survival After HLA-Identical Sibling PBSC Transplantation with ATG.
A Prospective Multicenter Randomized EBMT-Labelled Phase III Trial (ATGfamilystudy)

Oturum Başkanı: Fatma Deniz Sargın (Medipol Üniversitesi Hastanesi, İstanbul)

Konuşmacı: Nicolaus Kröger (University Hospital Hamburg, Germany)

09:00
10:00
HODGKIN LENFOMA

Oturum Başkanları: Levent Ündar (Akdeniz Üniversitesi, Antalya), Murat Tombuloğlu (Ege Üniversitesi, İzmir)

 • Erken Evre Hodgkin Lenfomada Güncel Tedaviler: Mehmet Şencan (Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas)
 • İleri Evre Hodgkin Lenfomada Güncel Tedaviler: Gülsüm Özet (TC. SB Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara)
 • Erken Evre Hodgkin Lenfomada Prognoz Belirlenmesinde FDG- PET’in Rolü: Zeynep Arzu Yeğin (Gazi Üniversitesi, Ankara)
GENEL HEMATOLOJİ

Oturum Başkanları: Meliha Nalçacı (İstanbul Üniversitesi, İstanbul), Ahmet Emin Kürekçi (Özel Lösante Lösemili Çocuklar Hastanesi, Ankara)

 • Hematolojik Hastalıklarda Çocukluktan Erişkin Döneme Geçiş: Ülker Koçak (Gazi Üniversitesi, Ankara)
 • Gebelikte Trombotik Komplikasyonların Yönetimi: Cengiz Beyan (Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Ankara)
10:00
10:30
KAHVE ARASI
10:30
11:30
International Society of Hematology/ Turkish Society of Hematology Joint Session – Current Concepts in Hematology

Scientific Chairs: Teoman Soysal (İstanbul University, Istanbul), Emin Kansu (Hacettepe University, Ankara)

 • New Insights of Immun Thrombocytoenia in 2015: Adrian Newland (Queen Mary University of London, London, UK)
 • Anti-Cancer Cellular Therapy in Hematologic Malignancies: Armand Keating (Princess Margaret Cancer Center, Toronto, Canada)
11:30
11:45
ARA
11:45
12:45
  UYDU SEMPOZYUM

Miyelom Meydanı: 10.Yılında Velcade Deneyimleri

Oturum Başkanı: Hayri Güner Özsan (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)

Konuşmacılar:

 • Ali Zahit Bolaman (Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın)
 • Orhan Sezer (Memorial Hastanesi, İstanbul)
 • Güray Saydam (Ege Üniversitesi, İzmir)

 

12:45
14:00
ÖĞLE YEMEĞİ UZMANINA DANIŞ

(12:45 – 13:45)

Relaps / Refrakter Multiple Myeloma Tedavisinde Geleceğe Doğru

* Meral Beksaç (Ankara Üniversitesi, Ankara)

14:00
15:00
UYDU SEMPOZYUM

İnvazif Fungal Enfeksiyonlarda Cevaplanmamış Sorular

Oturum Başkanı: Osman İlhan (Ankara Üniversitesi, Ankara)

Konuşmacılar:

 • Sevgi Beşışık (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
 • Hamdi Akan (Ankara Üniversitesi, Ankara)
15:00
15:30
KAHVE ARASI
15:30
17:00
HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE NAKLİ

Oturum Başkanları: Deniz Sargın (Medipol Mega Hastanesi, İstanbul), Günhan Gürman (Ankara Üniversitesi, Ankara)

 • 2015’de Dönor Seçimi: İdeal, Uyumlu Dönor Yokluğunda Ne Yapmalı?: Meral Beksaç (Ankara Üniversitesi, Ankara)
 • Akut Graft Versus Host Hastalığı Tedavisi: Gülsan Türköz Sucak (Medical Park Bahçelievler Hastanesi, İstanbul)
 • Edinsel ve Kalıtsal Aplastik Anemilerde Hematopoietik Kök Hücre Nakli: Mehmet Ertem (Ankara Üniversitesi, Ankara)
TRANSFÜZYON – AFEREZ

Oturum Başkanları: Mahmut Bayık (Özel Academic Hospital, İstanbul), Davut Albayrak (Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun)

 • Güncel Transfüzyon Stratejileri: Osman İlhami Özcebe (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)
 • Transfüzyon Güvenliği: Naci Tiftik (Mersin Üniversitesi, Mersin)
 • 2015’de Terapötik Aferez Endikasyonları: Fatih Demirkan (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)
17:00
17:15
ARA
17:15
18:15
SÖZLÜ SUNU B OTURUMLARI (E-Poster Plazma 1, 2, 3, 4, 5 Oturumları)